GALAXIE - kancelářské potřeby
e-shop, velkoobchod

Reklamační řád

Reklamační řád firmy Galaxie – Pavel Doubek vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Přečtěte si prosím podrobné závazné informace. Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel podpisem faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

Kontrola. Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje firmu Galaxie – Pavel Doubek. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat firmu Galaxie – Pavel Doubek, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a v originálním obalu.

Reklamace může být uplatněna pouze na adrese dodavatele:
Galaxie – Pavel Doubek
Vojanova 83/28
405 02 Děčín

Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací: Monika Tajčová

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:
- poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
- s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
- mechanicky poškozené (umyslně roztržené nebo prořízlé, propálené atd.)
- bez doložení původu nákupu
- bez aktivačních a licenčních klíčů
- poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo zásadami správného použití či skladování
- zboží poškozené neodborným servisním zásahem

Popis správně uplatněné reklamace. Připravte si prosím daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží a nezapomeňte přiložit kopii dokladu o zakoupení zboží u naší firmy, dále pak uveďte podrobný popis vady výrobku. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložíte do bublinkové obálky, do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na naši výše uvedenou adresu.

Firma Galaxie – Pavel Doubek vyřídí Vaši reklamaci nepozději do 30 dnů.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.9.2011

Tyto podmínky vydává Galaxie – Pavel Doubek

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.